Sıkça Sorulan Sorular

SAĞLIK SİGORTASI

Sağlık sigortalarında başlıca yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olarak ayırabileceğimiz iki temel teminat bulunmaktadır. Yatarak tedavi teminatı tek olarak alınabilinir, fakat ayakta tedavi teminatı sadece yatarak tedavi teminatıyla birlikte alınabilir.

Ayakta tedavi teminatı doktor muayene, ilaç, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi, 0-6 yaş çocukluk aşıları, gebelik ve doğum giderlerinin ayakta tedavi giderleri teminatlarını içerir.

Yatarak tedavi teminatları ile ilgili Sağlık Sigortası teknik elemanlarımızla görüşebilirsiniz.

Sigorta şirketleri belli poliçe sürelerini doldurduktan sonra sigortalılarına risk kabul değerlendirmesi sonucu ömür boyunca özel sağlık sigortasının yenileneceği garantisini verebilmektedir. Bu garanti hakkına sahip olmak için her şirket farklı bekleme süreleri uygulayabilmektedir. Ömür boyu yenileme garantisine hak kazandıktan sonra ortaya çıkacak rahatsızlıklarınızdan dolayı yeni poliçeye istisna ya da ek prim uygulanmaz. ömür boyu aynı sigorta planı dahilinde yenilecek olup, sigorta şirketi sağlık planında değişikliğe gidemeyecektir.

Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız sağlık sigortası teminatları dahilinde karşılar. Poliçe alternatifleri ile ilgili daha detaylı bilgi için Sağlık Sigortası teknik elemanlarımızla görüşebilirsiniz.

Seyahat sağlık poliçesi kapsamında poliçe süresi içerisinde yurtiçi veya yurtdışında seyahat esnasında oluşabilecek sağlık problemlerine karşı koruyan bir teminattır. Seyahat sırasında meydana gelen kaza yada öncesinde bulunan bir duruma bağlı olmayan hastalıklar poliçenin kapsamı dahilindedir. Detayları poliçe alternatifleri değerlendirme sürecinde öğrenebilirsiniz.

Mevcut sağlık poliçenizin ambulans ve tıbbi danışmanlık hizmetinden faydalanmak için her şirketin kendisine ait olan asistans destek numaralarını 7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

ANADOLU SİGORTA           : 0850 744 0 744

TTB Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipleri Birliği tarafından yayınlanan ve hekimlerin yaptıkları işlem ve girişimleri fiyatlandırmada esas alınmak üzere puanlayan bir tarifedir.

Bu tarifedeki puanlar her il için ayrı olarak belirlenmiş katsayılar ile çarpılarak ve KDV eklenerek asgari ücret belirlenir.

Katsayılar her yıl TTB tarafından belirlenir. Web sitesinden her işlem için belirlenmiş TTB birimlerine ve il katsayılarına ulaşabilirsiniz

Örnek ;

Doktor muayene için belirlenen : 25 birim

İzmir il katsayısı                     : 4,50

KDV öncesi tutar                     : 112,50 TL (25×4,50)

112,50 TL + %8 KDV = 121,50 TL

Almış olduğunuz sağlık poliçesinin teminatları kapsamında ise limitleri dahilinde SGK katılım payı poliçenizden karşılanmaktadır. Tüm devlet ve araştırma hastaneleri anlaşmalı sağlık kuruluşu olarak kabul edilmektedir,yine teminat kapsamında ve limitler dahilinde ödeme yapılır.

Sağlık poliçenizin teminatları kapsamında olan anlaşmasız kurum harcamalarınız için almış olduğunuz fatura,rapor,reçete,fiş,makbuz vb sağlık harcamalarınızı belgeleyen evraklar ve poliçenizle birlikte size sunulan tazminat talep formlarının doktor yada kurum tarafından doldurulmuş haliyle bölge müdürlüklerine iletmemiz ve takibimiz acısından acenteliğimize gönderilmesi yeterlidir.

KASKO

Ruhsat sahibinin adı ve soyadı, kimlik veya vergi numarası, aracın marka ve modeli, aracın plakası, mevcut sigortanızın bitiş tarihi ve eğer aracınız yeni ise, Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi referans numaranız, yeni değilse belge seri numaranız. Belge Seri numarası ruhsatın isim ve adres yazan sayfasında sağ alt köşede yazılıdır.

Çarpma ve çarpılma hasarları için Trafik kazası tespit tutanağı, (zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı), alkol raporu, ruhsat fotokopisi, ehliyet fotokopisi, Dain-i mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname, aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları ve vergi kimlik numarası gerekmektedir.

Araç çalınması ve 30 gün içerisinde bulunamaması durumunda gereken belgeler; karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği), karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği), pto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği), çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı, Maliyeden borcu yoktur yazısı (tasdikli örneği) ve silindi belgesi, poliçe ve makbuz asılları, aracın tüm anahtarları, vergi kimlik numarası, vekaletname ve dain-i mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatnamedir.

Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği), alkol raporu(tasdikli örneği), ruhsat fotokopisi, Ehliyet(talep eden kişinin), aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları, poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi, tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası, mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No)

Kaskonuzu yaptırdığınız sigorta şirketinin anlaşmalı servislerini teknik personelimizden öğrenebilirsiniz. Anlaşmalı servislerde sigortalının herhangi bir ödeme yapması gerekmez, fakat anlaşmasız servislerde yapılan işlemlerin masrafları sigortalı tarafından ödenir ve sigorta şirketinden talep edilir.

Poliçenizin geçerlilik süresi içerisinde aracınızı sattıysanız, poliçeniz aracın yeni sahibine devredilemez. Yürürlükteki poliçeniz iptal edilir ve poliçenizde kullanmadığınız günlerin primleri tarafınıza geri iade edilir.

Sigorta şirketlerinin risk değerlendirme modelleri birbirinden farklıdır. Aracınızın özellikleri, mesleğiniz, eğitim durumunuz, cinsiyetiniz, yaşınız, sigorta şirketlerinin farklı araçlardan almış olduğu hasarlar ve benzeri kriterler tüm sigorta şirketleri tarafından göz önünde bulundurulur ve kendi risk modelleri kullanılarak fiyat çalışması yapılır.

Sigorta ettiren sigorta poliçesini yaptıran ve prim ödeme sorumluluğu olan kişi; sigortalı ise ruhsat sahibidir.

Hasarsızlık indirimiz olsa dahi yenileme yapacağınız zaman gecikme zammı uygulanır Sigorta şirketleri tarafından en fazla %50 olmak üzere her geciken 30 gün için %5 zamlı prim uygulamaktadır.

Trafik sigortası sizin başkalarına verdiğiniz maddi ve bedeniz zararı karşılarken, kasko sigortası sizin aracınızda meydana gelen hasarları karşılamaktadır. Trafik sigortasında amaç her yıl belirlenen limitler dahilinde, kaza sırasında karşı tarafın ve üçüncü şahısların hasarlarının telafisine yöneliktir ve trafik sigortası yaptırılması zorunlu bir sigortadır. Kasko poliçesi ise tercihen yapılan bir sigorta çeşididir.

EV VE İŞYERİ SİGORTALARI

Bina sigorta bedeli belirlenirken satış değeri değil, yeniden inşaa maliyeti esas alınmalıdır. Yani arsa payı hariç tutularak binanın tamamen yeniden inşaa edilmesi gerektiğinde, ortaya çıkan maliyet bina bedelini belirler. Ayrıca bina içerisinde özel olarak yaptırılan dekorasyon masrafları da sigorta bedeline ilave edilmelidir.

DASK poliçesi depreme karşı binanızı, sadece Dask kurumunun belirlediği sigorta bedeli kadar teminat altına alır. Ancak bina inşaa bedeliniz Dask kurumunun belirlediği bedel üzerinde kalırsa, aradaki fark için deprem teminatı alabilirsiniz. Ayrıca eşyalarınızı da sigortalatıyorsanız, eşya deprem teminatını da konut poliçenize ekleyebilirsiniz.

Örneğin 100 m2 bir eviniz var. Bu evin Dask sigorta bedeli : 70.000 TL, ancak gerçekte bu evin inşaa bedeli 100.000 TL .Bu durumda Konut poliçenizle aradaki fark olan (100.000-70.000:30.000 TL) 30.000 TL için Deprem teminatı alabilirsiniz.

Sizin konutunuzda oluşabilecek hasarlardan dolayı, komşularınıza verebileceğiniz zararlar poliçenizde yer alan Yangın Mali Mesuliyet teminatı ile sınırlı olarak karşılanmaktadır.

İşyerinizin bulunduğu binada, mesken olarak kullanılan bağımsız bölümler varsa işyeriniz de DASK’a tabiidir ve Dask poliçesi yapılmalıdır.

Deprem sigortası yaptırmak ev sahipleri için yasal bir zorunluluk değildir. Son yasal düzenlemeler sonucunda, ev satışları da dahil olmak üzere bir çok yasal işlem sırasında DASK poliçesi istenmektedir. Yenileme yapılan her dask poliçesi için indirim hakkı kazanılmaktadır.